Alle 5 resultaten

Vind uw tandarts voor implantaten

Tanden of kiezen kunnen helaas wel eens verloren gaan door een wortelbreuk of ongelukkige val. Een implantaat kan dan een heel goede oplossing zijn. Op deze implantaat wordt dan een kroon of brug geplaatst. U kunt dan weer lachen, kauwen en spreken.

Voordelen van implantaten

Implantaten hebben een aantal voordelen. Een belangrijk voordeel is dat de behandeling zich beperkt tot de plaats waar het probleem zich voordoet. Een implantaat vervangt de ontbrekende tand of kies zonder de andere tanden of kiezen te belasten. Bij een brug moeten aangrenzende tanden en kiezen worden bijgeslepen. Met een implantaat spaart u dus uw eigen tanden en kiezen. Een belangrijk voordeel voor uw mond in z’n geheel, vooral op langere termijn. Bovendien gaan implantaten vaak een leven lang mee.

Ander voordeel is dat een implantaat de tand of kies inclusief de wortel vervangt. Een brug vervangt alleen de tand of kies. Het bot rondom de verwijderde wortel slinkt op den duur, terwijl bij een implantaat de contouren van uw kaak en uw tandvlees intact blijven. Ook na jaren ziet niemand dat het niet uw eigen tanden of kiezen zijn. Met een implantaat spaart u uw andere tanden.

Voor wie is een implantaat bedoeld?

In principe kan iedere volwassene een implantaat krijgen. Voorwaarde is dat u voldoende kaakbot hebt om een implantaat te plaatsen. Als dat niet het geval is, is het meestal wel mogelijk extra bot te plaatsen.

Uit de inspectie van uw mond en de analyse van de röntgenfoto’s door de implantoloog blijkt of het mogelijk is implantaten bij u te plaatsen.

Behandeling implantaten

Een implantaat is een schroefvormig ‘kunstwortel’ van titanium. Deze wordt zeer zorgvuldig in uw kaakbot geplaatst. Als de implantaat is vastgegroeid, kan hierop een kroon of een brug geplaatst worden.

Het plaatsen van een implantaat is met de huidige technieken erg eenvoudig. Met een kleine lokale verdoving kan het implantaat geplaatst worden, er zijn nauwelijks nabezwaren.

Kortom, een hele mooie, eenvoudige manier om ontbrekende tanden en kiezen te vervangen, waarbij de natuurlijke gebitssituatie heel dicht wordt benaderd!

Implantaten worden altijd geplaatst door een ervaren tandarts-implantoloog, geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Kies uw tandarts: